Yhdysvaltojen kongressin raportti: Kommunistien vallankaappaus Yhdysvalloissa - 45 tunnustettua tavoitetta - monet toteutuneet myös Suomessa!

 

Yhdysvaltojen kongressin raportti: Kommunistien vallankaappaus Yhdysvalloissa - 45 tunnustettua tavoitetta

 

 

8.10.2016 11:37

Englanninkielisestä alkutekstistä suomeksi kääntänyt Jari Virtanen

 

Seuraava lista päätyi Yhdysvaltojen kongressiin vuonna 1963. Kun käyt läpi sitä nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, on hämmästyttävää kuinka moni listan asioista on toteutunut.

 

Kommunismin tavoitteet (1963) Kongressin arkisto - - liite, sivut 34-35, tammikuun 10. päivänä vuonna 1963:

1. Saada Yhdysvallat hyväksymään rinnakkaiselo ainoana vaihtoehtona ydinsodalle.

2. Saada Yhdysvallat haluamaan antautumista ydinsodan välttämiseksi.

3. Luoda illuusio siitä että Yhdysvaltojen täydellinen aseistariisunta olisi osoitus moraalisesta vahvuudesta.

4. Sallia vapaakauppa kaikkien kansojen välillä riippumatta siitä, kuuluvatko ne kommunistisiin maihin, ja riippumatta siitä, voidaanko kaupan kohteita käyttää sotaan.

5. Mahdollistaa Venäjälle ja sen satelliittimaille annettujen pitkäaikaisten lainojen laina-aikojen jatkaminen.

6. Saada Yhdysvallat auttamaan kaikkia kansoja riippumatta noiden maiden mahdollisista kommunistisista tavoitteista.

7. Saada Yhdysvallat tunnustamaan Punainen Kiina. Saada Punainen Kiina YK:n jäseneksi.

8. Tehdä Itä- ja Länsi-Saksasta erilliset valtiot huolimatta siitä, että Khruštšev lupasi vuonna 1955 ratkaista Saksojen tilanteen YK:n valvonnan alla tapahtuvilla vapailla vaaleilla.

9. Saada ydinkokeiden kieltämiseksi tehtäviä neuvotteluja pidennettyä, koska Yhdysvallat on suostunut keskeyttämään testit siksi aikaa kun neuvottelut ovat käynnissä.

10. Sallia kaikille Neuvostoliiton satelliiteille oma edustuksensa YK:ssa.

11. Edistää YK:n pitämistä ainoana toivona ihmiskunnalle. Jos YK:n perustuslaki uudelleenkirjoitetaan, vaatia että YK:sta tulee yksi maailmanhallitus, jolla on oma riippumaton armeija. (Jotkut kommunistijohtajat uskovat, että YK voi ottaa maailman haltuun yhtä helposti kuin se onnistuisi Moskovalta. Joskus nämä kaksi keskusta kilpailevat keskenään niin kuin tapahtuu juuri nyt Kongossa.)

12. Vastustaa kaikkia yrityksiä kieltää kommunistipuolueet.

13. Saada uskollisuusvalat katoamaan.

14. Jatkaa Venäjän pääsemistä Yhdysvaltojen Patenttiviraston tietoihin.

15. Saada haltuun toinen tai molemmat puolueet Yhdysvalloissa.

16. Käyttää tuomioistuinten teknisiä päätöksiä heikentämään yhdysvaltalaisia järjestelmiä väittämällä, että noiden laitosten toiminta loukkaa kansalaisoikeuksia.

17. Hallita kouluja. Käyttää niitä edistämään sosialismia ja nykyistä kommunistista propagandaa. Tehdä opetussuunnitelmasta lepsumpi. Hallita opettajien yhdistyksiä. Laittaa puolueen motto (party line) oppikirjoihin.

18. Saada haltuun kaikki opiskelijoiden sanomalehdet.

19. Käyttää opiskelijamellakoita lietsomaan julkisia protesteja niitä ohjelmia tai organisaatioita vastaan, jotka ovat kommunistien hyökkäyksen kohteena.

20. Soluttautua lehdistöön. Hallita kirja-arvostelujen tekemistä, lehdissä kirjoittamista sekä saada haltuun ne virat, joissa päätetään toimintatavoista.

21. Saada haltuun ne virat joissa päätetään radion, tv:n, ja elokuvien toiminnasta.

22. Jatkaa yhdysvaltalaisen kulttuurin uskottavuuden heikentämistä rapauttamalla kaikenlaista taiteellista ilmaisua. Erään yhdysvaltalaisen kommunistisolun käskettiin "poistaa kaikki hyvät veistokset puistoista ja rakennusista ja korvata ne muodottomilla, oudoilla ja merkityksettömillä teoksilla."

23. Ohjata taidekriitikkoja ja taidemuseoiden johtajia. "Tavoitteenamme on edistää rumaa, vastenmielistä ja merkityksetöntä taidetta."

24. Poistaa kaikki säädyttömyyttä kontrolloivat lait kutsumalla niitä "sensuuriksi" ja sananvapautta ja ilmaisunvapautta rajoittaviksi.

25. Rikkoa kulttuurilliset moraaliset standardit edistämällä pornografiaa ja vulgaarisuutta kirjoissa, lehdissä, elokuvissa, radiossa ja tv:ssä.

26. Esittää homoseksuaalisuus, seksuaalinen rappeutuminen ja kevytkenkäisyys "normaalina, luonnollisena ja terveenä."

27. Soluttautua kirkkoihin ja korvata perinteiset uskonnot "sosiaalisella" uskonnolla. Horjuttaa raamatun uskottavuutta ja korostaa henkisen kypsyyden tarvetta ja sitä, ettei tuo henkinen kypsyys tarvitse «uskonnollista kainalosauvaa».

28. Poistaa rukous ja kaikenlainen uskonnollinen ilmaisu kouluista sillä perusteella, että se loukkaa " kirkon ja valtion erilläpitämisen" periaatetta.

29. Horjuttaa Yhdysvaltain perustuslain uskottavuutta kutsumalla sitä riittämättömäksi, vanhanaikaiseksi, huonosti nykyajan tarpeita ymmärtäväksi ja esteeksi kansakuntien väliselle yhteistyölle.

30. Horjuttaa Yhdysvaltojen perustajien uskottavuutta. Esitä heidät itsekkäinä aristokraatteina, jotka eivät välittäneet "tavallisesta kansalaisesta."

31. Vähätellä kaikkia yhdysvaltalaisen kulttuurin muotoja ja estää Amerikan historian opettaminen sillä perusteella, että se oli vain pieni osa "kokonaiskuvaa". Korostaa enemmän kommunistien valtaanpääsyn jälkeisen Venäjän historiaa.

32. Tukea mitä tahansa sosialistista liikettä, joka edistää minkä tahansa kulttuurin osa-alueen keskitettyä valvontaa, oli sitten kyse koululaitoksista, sosiaalivirastoista, hyvinvointiohjelmista, mielenterveysklinikoista tai vastaavista.

33. Poistaa kaikki lait tai menettelyt jotka häiritsevät kommunistisen toimintatavan edistämistä.

34. Poistaa parlamentin epäamerikkalaisia aktiviteettaja kontrolloiva komitea.

35. Häpäistä FBI ja saada se lopetettua.

36. Soluttautua erilaisiin ammattiliittoihin ja ottaa ne haltuun.

37. Soluttautua suuryrityksiin ja ottaa ne haltuun.

38. Siirtää sosiaalisille virastoille joitakin niistä valtuuksista joita poliisilla on pidättämiseen. Pitää kaikkia käyttäytymisongelmia psykiatrisina häiriöinä, joita kukaan muu kuin psykiatri ei voi ymmärtää [tai hoitaa].

39. Hallita psykiatriaa ja käytä mielenterveyteen liittyviä lakeja keinona saada pakkokeinon valtan ne, jotka vastustavat kommunistisia tavoitteita.

40. Horjuttaa perhettä instituutiona. Kannustaa kevytkenkäisyyttä ja helppoa avioeroa.

41. Korostaa tarvetta kasvattaa lapsia vanhempien kielteisten vaikutusten saavuttamattomissa. Varmistaa että lasten vanhemmat saavat syyt niskoilleen heidän lastensa ennakkoluuloista, ymmärtämättömyydestä ja kehittymisen hitaudesta.

42. Luoda vaikutelma siitä, että väkivalta ja kapinat ovat oikeutettuja tapoja amerikkalaisessa perinteessä; että opiskelijoiden ja eri intressejä ajavien ryhmien pitäisi yhtenä rintamana nousta barrikadeille (rise up) ja käyttää ["] yhdistynyttä voimaa ["] ratkaistakseen poliittisia tai sosiaalisia ongelmia.

43. Kaataa kaikki siirtomaahallitukset ennen kuin niiden hallitsemat kansat ovat valmiita itsehallintoon.

44. Kansainvälistää Panaman kanava.

45. Kumota Connallyn reservaatio (Connally Reservation), ettei Yhdysvallat voi estää Kansaivälistä tuomioistuinta saamasta valtaansa kansoja ja yksilöitä.


Katso lisää osoitteessa: http://rense.com/general32/americ.htm#sthash.AgZ7AyrI.dpuf

Dokumentin lähteet:

Mikrofilmi: California State University, San Jose Clark Library, Government Floor Microfilm Call Number: J11.R5

Congressional Record, Vol. 109 88th Congress, 1st session appendix pages A1-A2842 Jan. 9 – May 7, 1963 Reel 12

Greg Swankin kommentti:

Olen viime vuosina osallistunut keskusteluun Yhdysvaltojen nykytilasta. Baby-boomer- sukupolven jälkeen, 50:ssä vuodessa, yhteiskuntamme ja kulttuurimme ovat muuttuneet huomattavasti. Sarja tapahtumia, joka alkoi 1950-luvulla ja jatkui aina 1970- luvulle, on vaikuttanut suuresti siihen, millaisessa yhteiskunnassa elämme nykyään. Niinkuin yleensä, on asioilla alkamiskohtansa, se jolloin pyörät alkoivat pyöriä. Joskus se alkaa yksittäisestä tapahtumasta, kuten sodasta, mutta usein se on kuitenkin kyse tapahtumasarjasta oli se sitten tarkoituksellinen, suunniteltu tai ennustamaton. Aina on olemassa kuitenkin se aika, jolloin asiat alkoivat muuttua. Minä uskon että se oli vuonna 1963. 

(--)

Tammikuun 10. päivä vuonna 1963 Yhdysvaltojen parlamentti ja myöhemmin senaatti aloittivat dokumentin «Kommunistien vallankaappaus Yhdysvalloissa» läpikäynnin. Se oli aika shokeeraava silloin ja on sitä tänäänkin. Tässä joitakin tärkeimpiä kohtia tuosta listasta:

4. Sallia vapaakauppa kaikkien kansojen välillä riippumatta siitä, kuuluvatko ne kommunistisiin maihin, ja riippumatta siitä, voidaanko kaupan kohteita käyttää sotaan.

5. Mahdollistaa Venäjälle ja sen satelliittimaille annettujen pitkäaikaisten lainojen laina-aikojen jatkaminen.

8. Tehdä Itä- ja Länsi-Saksasta erilliset valtiot huolimatta siitä, että Khruštšev lupasi vuonna 1955 ratkaista Saksojen tilanteen YK:n valvonnan alla tapahtuvilla vapailla vaaleilla.

11. Edistää YK:n pitämistä ainoana toivona ihmiskunnalle. Jos YK:n perustuslaki uudelleenkirjoitetaan, vaatia että YK:sta tulee yksi maailmanhallitus, jolla on oma riippumaton armeija. (Jotkut kommunistijohtajat uskovat että YK voi ottaa maailman haltuun yhtä helposti kuin se onnistuisi Moskovalta. Joskus nämä kaksi keskusta kilpailevat keskenään niin kuin tapahtuu juuri nyt Kongossa.)

13. Saada uskollisuusvalat katoamaan.

16. Käyttää tuomioistuinten teknisiä päätöksiä heikentämään yhdysvaltalaisia järjestelmiä väittämällä, että noiden laitosten toiminta loukkaa kansalaisoikeuksia.

23. Ohjata taidekriitikkoja ja taidemuseoiden johtajia. "Tavoitteenamme on edistää rumaa, vastenmielistä ja merkityksetöntä taidetta."

24. Poistaa kaikki säädyttömyyttä kontrolloivat lait kutsumalla niitä "sensuuriksi" ja sananvapautta ja ilmaisunvapautta rajoittaviksi.

25. Rikkoa kulttuurilliset moraaliset standardit edistämällä pornografiaa ja vulgaarisuutta kirjoissa, lehdissä, elokuvissa, radiossa ja tv:ssä.

26. Esittää homoseksuaalisuus, keytkenkäisyys ja seksuaalinen estottomuus "normaalina, luonnollisena ja terveenä."

27. Soluttautua kirkkoihin ja korvata perinteiset uskonnot "sosiaalisella" uskonnolla. Horjuttaa raamatun uskottavuutta ja korostaa henkisen kypsyyden tarvetta ja sitä, ettei tuo henkinen kypsyys tarvitse «uskonnollista kainalosauvaa».

28. Poistaa rukous ja kaikenlainen uskonnollinen ilmaisu kouluista sillä perusteella, että se loukkaa "kirkon ja valtion erilläpitämisen" periaatetta.

40. Horjutta perhettä instituutiona. Kannustaa kevytkenkäisyyttä ja helppoa avioeroa.

44. Kansainvälistää Panaman kanava.
 

En väitä että Yhdysvallat olisi kommunistien hallitsema, mutta se tosiasia että melkein kaikki noista 45:stä kohdasta ovat toteutuneet, on pelottava. Pidä mielessä, että elettiin vuotta 1963. Vuonna 1963 naiset polttivat rintaliivejään samalla kun heidän vapausliikkeensä sai tuulta purjeisiinsa. Martin Luther King joutui vankilaan huhtikuussa ja tohtori King piti elokuun 28. päivä kuuluisan puheensa «Minulla oli unelma», Kuuban ohjuskriisi oli uutisotsikoissa ja Yhdysvallat valmistautui kovaa vauhtia tuohon uhkaavaan konfliktiin.

Syyskuussa vuonna 1963 menetimme monta erittäin vaikutusvaltaista henkilöä, heidän joukossaan paavi John XXIII. Pari kuukautta myöhemmin ihmisiä putosi polvilleen kun heidän tietoonsa tuli John F. Kennedyn murha. Yhdysvallat suri. Vuosi 1963 saattaa siis hyvinkin olla yksi tärkeimmistä sen jälkeen kun perustajaisämme allekirjoittivat Yhdysvaltojen perustuslain.

Minun on pakko mainita vielä yksi tapahtuma: kesäkuun 17. päivä 1963 Yhdysvaltojen korkein oikeus päätti, että raamatun julkinen lukeminen ja julkinen rukoileminen valtion kouluissa olivat perustuslain vastaisia tekoja.

Yhdysvallat on kehittynyt paljon 50:ssä vuodessa, mutta olemme myös kadottaneet moraalisen kompassimme.

Lähde: www.rense.com

 

 

 

Tiedote lukijoillemme:

Johtuen siitä, että maahanmuutto Suomeen on toistaiseksi "rauhoittunut", ja siitä, että aktivistit ja hyvikset ympäri maailman ovat saamassa pahikset ympäri maailman (mukaan lukien yksilöitä Suomen valtaeliitissä/hallituksessa) tilille rikoksistaan, emme päivitä tätä sivustoa toistaiseksi aktiivisesti. Tuosta mainitsemastamme "pahisten eliminoinnista" ja muista aiheista voit lukea sisarsivustoltamme salaseurat.fi (erityisesti suosittelemme perehtymistä QAnoniin) sekä sisarsivustoltamme valeuutisia.fi

Yhdysvalloissa alkavat pian sotilasoikeudenkäynnit, joissa Obama, Clintonit, Bushit ja monet muut joutuvat tilille kaameista rikoksistaan. Senaattori John McCain oli ensimmäinen, joka teloitettiin.

Robert Steele: Lavastettuja hyökkäyksiä tiedossa - Kabaalimafia kostaa manapetturisenaattori John McCainin telotuksen? (Lue myös seuraava uutinen alla)

Robert Steele: [Maanpetturi ja sotarikollinen] senaattori John McCain teloitettiin juuri rikoksistaan (Toim.huom: Trump kuivattaa Suota, eli puhdistaa taloa. Onko ex-FBI pomo Andrew McCabe seuraava teloitettava?)

Kavanaugh, Soros ja sotaoikeudenkäynnit Kavanaugh: Yhdysvallat on edelleen sotatilassa, sodan aikana kuka tahansa Yhdysvaltain kansalainen voidaan tuomita sotaoikeudessa, jossa valitukset käsittelee presidentti.

 

 

Rahaeliitin tavoitteista kerrotaan dokumentoidusti dokumenttielokuvassa Thrive (2011). 80 miljoonaa katsojaa 27 kielellä. Elokuva alkaa hitaasti, mutta tulet huomaamaan, kuinka aiheet liittyvät toisiinsa. Jos alkaa pitkästyttää, minuutista 33 lähtien alkaa todella tapahtua. Käsikirjoituksemme suomeksi tässä: